โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
 
กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ SCHOOL     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่11

 

#โล่รางวัลเกียรติยศ #โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่11#โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11โดยการนำของผอ.สุพจน์ กองทุน ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะคุณครูทุกท่านได้ร่วมมือร่วมใจดำเนินงานการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธมาโดยตลอดซึ่งการได้รับรางวัลนี้โรงเรียนได้ผ่านด่าน3ด่านตั้งแต่การส่งเอกสารเข้ารับการประเมิน การประเมินออนไลน์และการอบรมเชิงปฎิบัติการก่อนการรับรางวัลโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ได้เข้ารับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรในวันที่3-6 กย.2563 ที่ มจร.ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในโอกาสนี้ขอขอบคุณคณะคุณครูและนักเรียนทุกคนหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธจนได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำในครั้งนี้

More...
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่11

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับทอง อันดับที่ 1 ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster) ขอขอบคุณคณะครู บุคลากรทุกๆท่าน ขอให้มีความสุขกาย สุขใจในการดูแลลูกๆนักเรียนให้เป็นคนดี มีทักษะชีวิตต่อไปนะคะ วันที่ 27-28 กันยายน 2563 #ที่โรงแรมเพชรรัตน์การ์เดัน จังหวัดร้อยเอ็ด

More...
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนปลอดภัย

 

โรงเรียนปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา

More...
โรงเรียนปลอดภัย

รับตราพระราชทานบ้านวิทย์น้อยแห่งประเทศไทย

 

พิธีรับตราพระราชทานบ้านวิทย์น้อยแห่งประเทศไทย

More...
รับตราพระราชทานบ้านวิทย์น้อยแห่งประเทศไทย

การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

More...
การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    ร้องเรียนการทุจริตและมีพฤติกรรมมิชอบ
    ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
    คู่มือมาตรการการปฏิบัติงาน
    คู่มือ มาตรการการให้บริการ
    การดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
    รายงานผลการทุจริตประจำปี
    รายงานการประเมินตนเอง (Sar)
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียน  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการ ...

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      34 คน

สถิติเดือนนี้:   248 คน

สถิติปีนี้:        6138 คน

สถิติทั้งหมด: 12656 คน

 


ประวัติหน่วยงาน

ประวัติหน่วยงาน 

ประวัติ/ความเป็นมา           

ประวัติสถานศึกษา

                โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น

เขต ๑ ก่อตั้งเมื่อ วันที่  ๑ พฤษภาคม  ๒๔๖๔ เดิมชื่อ “โรงเรียนประชาบาลดอนหัน ๒ วัดหนองปลาเข็ง ” สังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีนายจูม    ปราบณศักดิ์ เป็นครูใหญ่คนแรกเปิดทำ       การสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑   ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  ครั้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔   นายนกเทศ  หงษ์เทศคหบดี   ชาวท่าพระ  ได้มอบที่ดินแปลงที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบันนี้ให้เป็นสมบัติของโรงเรียนจึงได้ขอเปลี่ยนชื่อ  โรงเรียนเป็น “โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ  (หงษ์เทศอนุกูล) ” ตามชื่อของผู้มอบให้ เพื่อเป็นอนุสรณ์             ซึ่งต่อมาประชาชนนิยมเรียกสั้น ๆว่า “ โรงเรียนหงษ์เทศ ” 

               พ.ศ.๒๕๐๖ ได้รื้ออาคารเรียนหลังเก่าและก่อสร้างใหม่ตามแบบ ป.1 ของ

กระทรวงศึกษาธิการ สร้างด้วยเงินของชาวบ้านบริจาค ๖๕,๐๐๐  บาท เงินสมทบจากทางราชการ

จำนวน ๙๐,๐๐๐  บาท   รวมเป็นเงิน ๑๕๕,๐๐๐ บาท

                   พ.ศ. ๒๕๐๙  โอนไปเป็นโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

                   พ.ศ. 2518-2519 ได้ขยายหอประชุมออกทั้งสองข้างเป็นเงิน  60,000 บาท โดยเงินสุขาภิบาลท่าพระ และ สร้างรั้วโรงเรียนทางด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือ เป็นเงิน  75,000 บาท โดยเงิน

ของชาวบ้านร่วมบริจาค

                   พ.ศ. 2519  ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างโรงฝึกงาน  

                   พ.ศ. 2520  ได้สร้างอาคารเรียนอีก 1 หลัง  ตามแบบ ป.1 ฉ ขนาด  5  ห้องเรียน โดยเงินชาวบ้านบริจาคสมทบทุนเป็นเงิน 35,000 บาท  ได้รับงบประมาณจากทางราชการเป็นเงิน  300,000 บาท รวมเป็นเงินก่อสร้าง 335,000  บาท ส่วนการเทคอนกรีตกั้นห้องเรียน  ชาวบ้านร่วมกันบริจาคเป็นเงิน  25,000 บาท ทางโรงเรียนได้รับเลือกจากทางราชการให้เป็นโรงเรียนชุมชนของจังหวัดและได้รับการเปลี่ยน  ชื่อเป็น “ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ ”

                   พ.ศ.2526 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  สร้างอาคารเรียน  1  หลัง แบบ สปช. 102/26 ขนาด  3  ห้องเรียน

                   พ.ศ. 2529 โรงเรียนได้สร้างพระพุทธรูปประจำสถานศึกษาโดยได้รับความร่วมมือ บริจาคจากชาวบ้านและคณะครูคิดเป็นเงิน  16,000  บาท

                   ในปีงบประมาณ 2531  (ปีการศึกษา 2530)  ได้รับงบประมาณจากทางราชการให้ก่อสร้างหอประชุม โดยรื้อ หอประชุมเดิมออก

                   ในปีงบประมาณ  2536 (ปีการศึกษา  2535)  ได้รับงบประมาณจากทางราชการให้ก่อสร้างอาคารเรียนหนึ่งหลังแบบ สปช. 105/29  ขนาด  10 ห้องเรียน  

                    ในปีงบประมาณ  2545  (ปีการศึกษา 2544)  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นโดยนายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   สร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก   ขนาดกว้าง  4    เมตร    ยาว  86  เมตร    มูลค่า   161,000  บาท

                    ในปีงบประมาณ 2546 (ปีการศึกษา 2545)  ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดยนายพงษ์ศักดิ์    ตั้งวานิชกพงษ์    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สนับสนุนรถยนต์  เพื่อใช้ในการรับส่งนักเรียนไปเรียนร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่นและบริษัทอมรชัย  ซิปแพ็ค  จำกัด  บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน   2  เครื่อง

                 ในปีงบประมาณ 2546 (ปีการศึกษา 2545)  ได้สร้างอาคารห้องสมุดโรงเรียน จากเงินบริจาคของชุมชนและคณะครู   เป็นเงินจำนวน  20,000 บาท เงินงบประมาณสนับสนุนจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 60,000  บาท ในปี พ.ศ.2546   ได้รับการสนับสนุนจากผู้มี  จิตศรัทธา และหน่วยงานต่าง ๆ  ดังนี้

                           -   โรงเรียนเทคโนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์    จำนวน 2  เครื่อง

                          -    สถาบันราชภัฎมหาสารคาม บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน  1  เครื่อง

                          -    คุณพ่อวีระวงศ์  นิตยสุทธ์   สนับสนุนเงินจากการทำผ้าป่าบริจาคสนับสนุนในการจัดการ ศึกษา เป็นเงินจำนวน  30,000  บาท

                           -   เทศบาลตำบลท่าพระ  โดยนายกเปรมจิตร์   ตั้งสิชฌนกุล  ให้ความสนับสนุนงบประมาณ เป็นเงินจำนวน  20,000  บาท

                       -  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าพระ จำกัด   สนับสนุนงบประมาณ เป็นเงิน  2,000   บาท

                       -  คุณพิเชษฐ์   อนุตรอังกูร  สนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน 2,000 บาท

                       -  กระทรวงศึกษาธิการ    โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม   สนับสนุนโครงการอุปกรณ์ในการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม

                        -  คณะครู สนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน   15,000  บาท

                     ในปีงบประมาณ 2547 (ปีการศึกษา 2546)  ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาห้องเรียนเป็นห้องเรียน ICT

                     ในปีงบประมาณ  2548 (ปีการศึกษา 2547) ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  10 เครื่อง  เพื่อพัฒนาห้องเรียน ICT ของโรงเรียน

                     ในปีงบประมาณ  2549 (ปีการศึกษา 2548)ได้รับงบประมาณจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน  20   เครื่อง   และ งบประมาณของผู้ว่า CEO จัดสรร เครื่องคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง    จำนวน  5  ตู้

                     ในปีการศึกษา 2550 (ปีการศึกษา 2549)    ได้รับเงินบริจาคซื้อโทรทัศน์   3  เครื่อง  และ เครื่องฉายดีวีดี 2  เครื่อง และได้รับเงินบริจาคจากชุมชน   ผู้ปกครอง   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และคณะครู  จัดสร้างโรงอาหาร         พฤศจิกายน    2551    นางสมบัติ  เพียยุระ มีคำสั่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาแทนนายอารมณ์  ศรีเชียงสา ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2

                   พ.ศ. 2551  ได้รับการสนับสนุนจาก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทำห้องเรียนคุณหนูและสนามเด็กเล่นเป็นจำนวนเงิน   675,000  บาท

                   พ.ศ.  2552  ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์    ห้องประชุม(อาคารเอนกประสงค์) จัดปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน พัฒนาอุทยานแหล่งเรียนเรียนรู้ ได้รับเงินบริจาคจากคณะครู ผู้ปกครองนักเรียนผู้เกี่ยวข้องและงบประมาณจากทางราชการ  ได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี 2552

                   พ.ศ.  2553  ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง  ได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง   4  ชุดและเครื่องพิมพ์จำนวน 2 เครื่องสำหรับใช้ในห้องสมุด  และบริษัททรูวิ่นชั่นมอบโทรทัศน์พร้อมติดตั้งจานรับสัญญาณสำหรับการถ่ายทอดการจัดการเรียนรู้ 1 ชุด

                   พ.ศ.  2554  ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล  ได้รับงบประมาณ  25,000  บาทจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน  และจัดทำป้ายโรงเรียนดีประจำตำบล

                   ตุลาคม  2554  มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว  มอบโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งจำนวน  12  เครื่องติดตั้งในชั้น ป.4 ป.5 ป.6 ห้องละ  2  ชุด

                   พฤศจิกายน 2554  นายพิทักษ์  อุดมชัย  มีคำสั่งแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาแทน  นายสมประสงค์  มวลเมืองสองที่เกษียณอายุราชการ

                   พ.ศ.2556 ปรับปรุงหอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ ปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ และจัดสร้างศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ที่ดินของโรงเรียนที่บ้านหนองปลาเข็ง

           พ.ศ. 2557 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. จำนวน 1 หลัง  งบประมาณ 500,000 บาท   และงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ 1 หลัง ปรับปรุง 2 ชั้น 6 ห้องเรียน ด้วยงบประมาณ 3,743,100 บาท

                  พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณ โครงการตามมาตรฐานการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก รายการค่าก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/29  และปรับปรุงห้องส้วมนักเรียน แบบ สปช.601/26 จำนวน 2 หลัง  วงเงินงบประมาณ 374,700 บาท

                     โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ  จัดการเรียนการสอน  ตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสรุปได้

                   พ.ศ.  2464 - 2502       เปิดสอนระดับ     ป.1 - ป.4

                   พ.ศ.  2503 - 2514       เปิดสอนระดับ     ป.1 - ป.6

                   พ.ศ.  2515 – 2520      เปิดสอนระดับ     เด็กเล็ก ถึง ป.7

                   พ.ศ.  2521 - 2537       เปิดสอนระดับ     เด็กเล็ก ถึง ป.6

                   พ.ศ.  2538 -  2543      เปิดสอนระดับ     อนุบาล - ป.6

                   พ.ศ.  2539                 เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา

                   พ.ศ.  2546 - ปัจจุบัน    เปิดสอนระดับ  อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่