โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ (หงษ์เทศอนุกูล)
 
กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ SCHOOL     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


ประกาศรับสมัครนักเรียน

 

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567

More...
ประกาศรับสมัครนักเรียน

์NO GIFT POLICY

 

NO  GIFT  POLICY งดรับ  งดให้ของขวัญ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบรรทัดฐานใหม่ หยุดการคอรัปชั่น ด้วยการปฏิบัติตามนโยบาย

More...
์NO  GIFT  POLICY

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับทอง อันดับที่ 1 ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster) วันที่ 27-28 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

More...
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11

 

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11 โดยการนำของ ผอ.สุพจน์ กองทุน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะคุณครูทุกท่านได้ร่วมมือร่วมใจดำเนินงานการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธมาโดยตลอด ซึ่งการได้รับรางวัลนี้โรงเรียนได้ผ่านด่าน 3 ด่าน ตั้งแต่การส่งเอกสารเข้ารับการประเมิน การประเมินออนไลน์ และการอบรมเชิงปฎิบัติการก่อนการรับรางวัลโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ได้เข้ารับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรในวันที่ 3 - 6 ก.ย.2563 ที่ มจร.ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในโอกาสนี้ขอขอบคุณ คณะคุณครู และนักเรียนทุกคนหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธจนได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำในครั้งนี้ #โล่รางวัลเกียรติยศ #โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่11#

More...
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11

รับตราพระราชทาน บ้านวิทย์ฯ

 

เข้ารับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"

More...
รับตราพระราชทาน บ้านวิทย์ฯ

ศูนย์การเรียนรู้

 

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563

More...
ศูนย์การเรียนรู้

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โรงเรียนปลอดภัย

 

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ โดยการนำของ ผอ.สุพจน์ กองทุน ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับรางวัล โล่เกียรติยศโรงเรียนปลอดภัย

More...
โรงเรียนปลอดภัย
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2563-2565
    ITA ONLINE 2023
   ข้อมูลผู้บริหาร
   E-Service
   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2566
   จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2567
   ITA ONLINE 2024
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูล O-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปี 2562-2565
    การประเมิน ITA ONLINE 2023
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
    โรงเรียนวิถีพุทธ
    โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
    สพป.ขอนแก่น เขต 1
    กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 (ท่าพระ ดอนหัน ดอนช้าง บ้านหว้า)
   
   
   
   
   
   
Breaking News
  Latest News
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT ของโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ของโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
ข่าวการศึกษา


ข่าวบรรจุครูทั่วประเทศ

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ

 
Social Network

Facebook

เพลงมาร์ช รร.ชุมชนบ้านท่าพระ (หงษ์เทศอนุกูล)

VTR แนะนำโรงเรียน

VTR ภารกิจก่อนวันงานทอดผ้าป่า

VTR รายงานผล เพื่อรับรางวัล Obec Awards ครั้งที่ 11/2564

VTR โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ

VTR ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

VTR ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน | คม ชัด ลึก | ข่าวสด | เนชั่นแนลGeographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ |
ลานธรรมเสวนา | ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      47 คน

สถิติเดือนนี้:   1738 คน

สถิติปีนี้:        9456 คน

สถิติทั้งหมด: 47034 คน

 


ITA ONLINE 2023

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2566


ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้าง

   

  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ

  

 

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

   

ข้อมูลผู้บริหาร

   

    ข้อมูลผู้บริหาร

    ผู้บริหารสถานศึกษา

   
    นายสุพจน์  กองทุน
    ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
    เบอร์โทรศัพท์:  0981031292
    ID line: supot0811

   
    นายรณกร  นนท์ยะโส
    รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
    เบอร์โทรศัพท์:  0862271531
    ID line: Bumper2521

    

อำนาจหน้าที่

   

  อำนาจหน้าที่

    

แผนยุทธศาสตร์
หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

  

  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 

 

ข้อมูลการติดต่อ

   

    ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

 

     แผนที่ตั้งสถานศึกษา

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   

    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2564

    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

     พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

     พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

     พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

     พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

     พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

การประชาสัมพันธ์

 

    ข่าวสาร ภาพกิจกรรม

    รวมจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2566

Q & A

 

    ช่องทางที่ 1 กระดานสนทนา เว็บบอร์ด

    ช่องทางที่ 2 สนทนาผ่าน Messenger 

Social Network

   

    Facebook ท่าพระ หงษ์เทศอนุกูล (โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ)

    

 

   Website โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ http://ccthapra.kkzone1.go.th/index.php

   

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

    นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 


การบริหารงาน

แผนดำเนินงานและ
การใช้งบประมาณประจำปี

    

  แผนปฏิบัติการประจำปี 2566

  

  แบบสรุปกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566

  

 

รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานและ
การใช้งบประมาณ
ประจำปีรอบ 6 เดือน

 

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 65 ถึง 31 มี.ค. 66)  

  

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

  รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565


         -  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  

         -  ระดับปฐมวัย

  

  แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ ปีการศึกษา 2565

  

คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน

 

  คู่มือการบริหารงานวิชาการ 

 


  คู่มือการบริหารงานงบประมาณ 

 


  คู่มือการบริหารงานบุคคล 

 


  คู่มือการบริหารงานทั่วไป

 

คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ

 

  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

  

ข้อมูลเชิงสถิติ
การให้บริการ

 

  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  

รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ

 

  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้การบริการต่อโรงเรียน

  

E–Service

 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 

 

การจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

  

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุรายเดือน

 

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

  

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

  

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายหรือแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

 

  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  

การดำเนินการตามนโยบายหรือ
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  

หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

  

 

การส่งเสริมความโปร่งใส

แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

 

  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

  

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

  ช่องทางแจ้ง เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

  ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่อง ร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  

 

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
 
  
  

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ประกาศเจตนารมณ์
นโยบาย No Gift Policy
จากการปฏิบัติหน้าที่

 

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

 

การสร้างวัฒนธรรม
No Gift Policy

 

  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 

รายงานผล
ตามนโยบาย No Gift Policy

 

 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

 

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบประจำปี
 
 
  
การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

 

  รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  

 

แผนการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

  

รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 
 
  
รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี

  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

  

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ประมวลจริยธรรม
สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
 
  
 
 
  
การขับเคลื่อนจริยธรรม

 

  การขับเคลื่อนจริยธรรม  

  

การประเมินจริยธรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

  

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน
 
 
  
การดำเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  

  QR Code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน

  

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่