โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
 
กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ SCHOOL     โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่11

 

#โล่รางวัลเกียรติยศ #โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่11#โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 11โดยการนำของผอ.สุพจน์ กองทุน ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะคุณครูทุกท่านได้ร่วมมือร่วมใจดำเนินงานการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธมาโดยตลอดซึ่งการได้รับรางวัลนี้โรงเรียนได้ผ่านด่าน3ด่านตั้งแต่การส่งเอกสารเข้ารับการประเมิน การประเมินออนไลน์และการอบรมเชิงปฎิบัติการก่อนการรับรางวัลโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ได้เข้ารับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรในวันที่3-6 กย.2563 ที่ มจร.ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในโอกาสนี้ขอขอบคุณคณะคุณครูและนักเรียนทุกคนหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธจนได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำในครั้งนี้

More...
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่11

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับทอง อันดับที่ 1 ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster) ขอขอบคุณคณะครู บุคลากรทุกๆท่าน ขอให้มีความสุขกาย สุขใจในการดูแลลูกๆนักเรียนให้เป็นคนดี มีทักษะชีวิตต่อไปนะคะ วันที่ 27-28 กันยายน 2563 #ที่โรงแรมเพชรรัตน์การ์เดัน จังหวัดร้อยเอ็ด

More...
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนปลอดภัย

 

โรงเรียนปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา

More...
โรงเรียนปลอดภัย

รับตราพระราชทานบ้านวิทย์น้อยแห่งประเทศไทย

 

พิธีรับตราพระราชทานบ้านวิทย์น้อยแห่งประเทศไทย

More...
รับตราพระราชทานบ้านวิทย์น้อยแห่งประเทศไทย

การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

More...
การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ

 

จิตอาสาพัฒนา อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก

More...
จิตอาสาพัฒนาที่สาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    ร้องเรียนการทุจริตและมีพฤติกรรมมิชอบ
    ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
    คู่มือมาตรการการปฏิบัติงาน
    คู่มือ มาตรการการให้บริการ
    การดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
    รายงานผลการทุจริตประจำปี
    รายงานการประเมินตนเอง (Sar)
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียน  ช่วงโควิด โรงเรียนมีมาตราการ ...

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      24 คน

สถิติเดือนนี้:   304 คน

สถิติปีนี้:        5241 คน

สถิติทั้งหมด: 11759 คน

แนะนำบุคลากร โรงเรียน
นายสุพจน์ กองทุน

นายสุพจน์ กองทุน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มือถือ 0981031292
FB: Kamenrum Kama
Line: 0981031292นายรณกร  นนท์ยะโส
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มือถือ 086-2271531
FB: Rannakorn Nonyaso   
Line: Bumper2521นางวิรัญชนา  วิชัยวงษ์
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
มือถือ 091-8633605
FB: Wiranchana  Wichaiwong 
Line: Wiranchana  Wichaiนางกิ่งแก้ว   ทองสิทธิ์
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
มือถือ 086-8541439
FB: กิ่งแก้ว  ทองสิทธิ์  
Line: 086-8541439นางสำรี  หอมชื่นใจ
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
มือถือ 094-2929749
FB: -  
Line: Sumree06นางจันทิวา  ศรีมะโฮงนาม
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
มือถือ 086-5809360
FB: คุณครูจันทิวา  ศรีมะโฮงนาม
Line: Jantiwa2508นางสาววราภรณ์  หงษ์คำ
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
มือถือ : 089-8838548
FB: -  
Line: 089-8838548นายอดิศร  โคตรชาลี
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
มือถือ 087-2523136
FB: อดิศร  โคตรชาลี  
Line: adisorngotgotนางประนอม  โชคเจริญ
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
มือถือ 081-6703806
FB: ประนอม  โชคเจริญ  
Line: 081-6703806นางปภัสรา  ใจทาน
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
มือถือ 094-2172722
FB: ปภัสรา  ใจทาน  
Line: 094-2172722นางนัยนา  พรหมทอง
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
มือถือ 091-1277989
FB: -  
Line: 091-1277989นางสาวสุมาภรณ์  แสนเหลา
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
มือถือ 086-8507891
FB: Sumaporn  Saenlao
Line: 086-8507891นางสาวคณิตา  ไมเด็น
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
มือถือ 089-5702007
FB: -  
Line: 089-5702007นางรัสดา  มงคลสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
มือถือ 081-5454741
FB: -  
Line: Rasadaนางนิตยา  เสมเหลา
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
มือถือ 093-3821450
FB: -  
Line: 093-3821450นางสาวบัวทอง   ทาจัน
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
มือถือ 086-2208011
FB: - 
Line: Buathong24นางสาวรัตนาวลี  พันธุ์หวยพงษ์
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
มือถือ 091-8212086
FB:   Rathanavalee  
Line: Rathanavaleeนางสาวกัญชพร  ค้าทอง
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ
มือถือ 092-4462289
FB:   -  
Line: -นางสาวทิพวรรณ  จันทะหาร
ตำแหน่ง ครู
มือถือ 098-2261003
FB: Krunid Tappawan  
Line: Nid16395นายวุฒิชาติ  สร้างนานอก
ตำแหน่ง ครู
มือถือ 092-6143515
FB:   Ha’Nhong Wutthichat
Line: 092-6143515นางอังคณาพร  คำแสนพันธ์
ตำแหน่ง ครู
มือถือ 098-6250307
FB: Angkanaporn Khasaenphan   
Line: 098-6250307นางสาวมามาส  ศิริวรวุฒิ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

มือถือ 088-0316128

FB: มามาส  ศิริวรวุฒิ

Line: Mamart2528นางอุรา  พระเมือง
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
มือถือ 062-1388874
FB: -  
Line: 062-1388874นายปรีชา  โนนสว่าง
ตำแหน่ง ช่างปูน ช.3
มือถือ 098-6213417
FB: -
Line: 098-6213417

>>>อ่านข่าวทั้งหมด...